Energier och helande. Del 5

Den här gången tänkte jag informera lite om vad lagen säger, för det är inte helt självklart!

Fram till 1998 fanns den s k Kvacksalverilagen. Den ersattes sedan med Alternativvårdslagen som var aktuell fram till 2010. Sedan 2010 omfattas jag och andra reikiutövare av Patientsäkerhetslagen. Kapitel 5 är aktuell för oss och lyder:

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

1 §   Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
   1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
   2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
   3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
   4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
   5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
   6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
   7. prova ut kontaktlinser.

Klicka här om du vill läsa lagen i sin helhet: Patientsäkerhetslagen

Men vad är att ”behandla”? Som en healer kan jag erbjuda t ex reiki till personer med ovan nämnda tillstånd utan problem så länge som jag inte säger att syftet är att behandla sjukdomen. Däremot kan jag erbjuda en person med cancer eller diabetes reiki som avslappning och stresshantering.

Många har efterfrågat ett förtydligande kring vad som gäller för oss som utövar alternativvård. 2017 påbörjades en KAM-utredning (KAM = Komplementär och alternativ medicin). Just nu ligger förslaget på remiss hos riksdagen, och vi hoppas att ett beslut kommer inom en snar framtid. Vill du ta del av utredningen så kan du läsa här: KAM-utredning

Jag tycker att det här är viktigt och jag är alltid noga med hur jag formulerar mig. Därför undviker jag begreppet ”behandling”. Istället säger jag ”reikisession” eller ”helande ljustimme”. Skulle jag av någon anledning snubbla på orden och säga ”behandling” någon gång så är det misstag. För mig är det viktigt att det framgår att jag är noga med vad som gäller. I slutändan handlar det ju om respekt och tillit, eller hur? Jag vill att ni ska veta hur jag resonerar så att ni vet vad ni kan förvänta er vid ett besök hos mig.

Slut för idag! Tack för idag! :-)
Nästa gång blir det prat om mitt favoritämne – forskning på reiki! Det blir massor av intressant fakta, det garanterar jag!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *