Energier och helande. Del 6

Idag handlar det om reiki och forskning! Många undrar över detta och eftersom jag inte går in jättedjupt på ämnet (det är STORT!) så kan ni se det här inlägget som en liten aptitretare.

Det finns väldigt mycket forskning på reikin och dess effekter. Än så länge finns bara några enstaka svenska (som dessutom har ganska många år på nacken). Här i Sverige är reiki godkänt av Skatteverket som friskvård, men det är än så länge inte en del av den traditionella vården. Jag skriver ”än så länge” eftersom Reikiförbundet jobbar för att hitta en väg in. Därför finns det inte heller någon forskning på våra medicinska institutioner.

Forskning görs över hela världen. USA, Spanien och Italien har publicerat väldigt bra rapporter de senaste åren. Forskningsresultaten är fantastiska! Gång på gång påvisar man att reiki är orosdämpande, smärtlindrande och att det förbättrar livskvalitén hos patienterna.
Inom kort kommer en tydlig informationssida med länkar på Reikiförbundets hemsida. (Jo, det vet jag att det gör. För det är jag som håller på att skriva den. Hihi!) Men här nedan kan du läsa några korta rader med efterföljande länkar till 3 olika rapporter.

”Reiki is Better Than Placebo and Has Broad Potential as a Complementary Health Therapy”
Ja, så lyder titeln på en metastudie som gjordes 2017 av David E. McManus. Han tittar på 13 genomförda studier och konstaterar att Reiki är en säker, mjuk och effektiv terapimetod. Läs gärna studien här: Reiki is Better…

”A Large-Scale Effectiveness Trial for Physical and Psychological Health”
Syftet med studien var att se hur en (1) reikisession påverkar klientens mående, både fysiskt och psykiskt.

Resultaten visade stora förbättringar inom alla områden. Klienterna upplevde tex lägre nivåer av smärta, trötthet, illamående, andfåddhet, depression och oro. Reiki kan ge förbättrat mående ur många hälsoaspekter, både inom den traditionella sjukvården och utanför.
Läs gärna hela rapporten: A Large-Scale Effectiveness…

”Symtomatic Improvement Reported After Receiving Reiki at a Cancer Infusion Center”
Syftet med studien var att utvärdera vilka de positiva aspekterna var hos de patienter som mottog reiki under sin vistelse på Cancer Infusion Center (avd där patienterna mottar kemoterapi eller annan behandling under sin cancerbehandling). 
Resultaten blev enastående:
94 % av cancerpatienterna uppgav att reikin gav dem en positiv upplevelse och förändring
93 % av övriga patienter uppgav att reikin gav dem en positiv upplevelse och förändring. 
92 % av cancerpatienterna uppgav att de gärna ville fortsätta med reikin efter avslutad behandling.
Läs studien i sin helhet här: Symtomatic Improvement…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *