Vad är skillnaden på klassisk reiki och Holy Fire? Och varför har jag valt grenen Holy Fire?

Ibland kan man stöta på begrepp som ”klassisk Usui Reiki” eller ”Reiki enl Holy Fire” och om man inte är insatt i ämnet så är det svårt att förstå skillnaden. Här är mitt bidrag till förklaring. Lite längre ner kan du också läsa om varför jag har valt Holy Fire.

Innan jag ger mig på förklaringen så vill jag starkt poängtera – DET ÄR SAMMA REIKI oavsett vilken gren utövaren tillhör. Det är samma reikikälla, reikisymboler, reikiideal, historiska bakgrund och samma underbara effekt. Det enda som skiljer dessa grenar åt är sättet som initieringen/placeringen utförs på kurserna. Vill man läsa mer om detta så kan man t ex ta del av ”Den helande beröringen” av William Lee Rand som är kurslitteratur för dem som går Reiki Holy Fire. Boken finns hos nätbokhandlare.

Lite bakgrund:
Man brukar säga att reikin vi använder idag grundades av Mikao Usui i början av 1920-talet. (Läs mer om reikins historia i det här tidigare inlägget.) Sensei Usui’s reiki bestod av handpåläggning men också av massage, knackning och meditationer. Klienten satt på en stol under behandlingen och det kunde vara flera utövare. Den såg alltså inte alls ut som det vi förknippar med reiki idag. En av Senseis efterföljare, Dr Hayashi, utvecklade reikin och var den som började använda brits när behandlingarna utfördes. Han tog också fram en manual för sina elever.

Dr Hayashi lämnade under 1930-talet över stafettpinnen till Fru Takata. Hon startade upp en reikiklinik på Hawaii och härifrån spred sig sedan reikin över hela Amerika. Först på 1980-talet kom Reikin till Sverige.

Ända fram till mitten/slutet av 1990-talet användes Fru Takatas variant av reiki i hela västvärlden. Även om den var effektiv så liknade den i mångt och mycket inte reikin som Sensei Usui eller Dr Hayashi lärde ut. Det var först när den tyska forskaren och reikiutövaren Frank Arjava Petter började fördjupa sig i reikins historia som originalmetoderna kom fram i ljuset.

Reikins nyare historia:
2014 kom Reiki Holy Fire och grundaren är William Lee Rand. Han berättar själv att detta kom till honom när han satt och mediterade inför en kurs med massor av deltagare. Hur skulle han kunna initiera alla på ett effektivt sätt? Det var här han fick information om ett nytt sätt att genomföra initieringen. Det visade sig vara mycket effektivt och många av eleverna vittnade om stora upplevelser när de fördes samman med reikikällan. Under åren som följde effektiviserades Holy Fire och därför kom nya benämningar – Holy Fire följdes av Holy Fire II, Holy Fire III och nu senast: Holy Fire III Online.

Det är alltså här skillnaden ligger. Vissa utövare har valt att gå genom den nya Holy Fire grenen och vissa utövare håller den andra linjen.

En sak som är viktig att veta kring Holy Fire är att det numera är ett skyddat varumärke. Det betyder INTE att reikin är ett registrerat begrepp. Det betyder bara att innehållet i kurserna är skyddade och att varje master därmed har ett färdigt koncept som ska läras ut. Dvs kursen ska innehålla viss information. Naturligtvis får man lära ut mer än det som finns med i kursuppläggen.

Ett vanligt misstag är att Holy Fire inte använder de traditionella metoderna som lärs ut i den klassiska reikin. Inget kunde vara mer fel. Tvärtom! Inom Holy Fire lär vi ut alla reikimetoder som Sensei Usui och Dr Hayashi använde sig av. Kurslitteraturen och kursuppläggen bygger på gedigen historisk forskning. Dr Hayashis healingguide är t om en del av kurslitteraturen!

Varför har jag valt Holy Fire?
Det beror på flera saker. För det första tycker jag om när det är ordning och reda. 😊 Med det menar jag att jag upplever att det finns en trygghet i att varumärket är skyddat. Alla som går Holy Fire-kurser (oavsett vem man går för) får samma information och samma kunskap.

För det andra tycker jag om att det finns en tradition av forskning, fördjupning och tydlighet i materialet och att det finns en utbredd kunskapsbank på Internet dit alla är välkomna. Mycket av reikiforskningen som tas fram idag har arbetats fram av människor som är knutna dit.

För det tredje älskar jag placeringen (ordet har inom Holy Fire ersatt begreppet initiering). Det är helt fantastiskt att ta del av reikielevernas upplevelser!

Ibland kan man höra folk som säger att den klassiska grenen är den enda rätta. Att Holy Fire är nytt och därmed inget att ha. Att den ligger för långt ifrån ursprunget. Sånt gör mig lite ledsen för det är så fel! Vi har tvärtom gått tillbaka till ursprunget! Men jag försöker sprida kunskap så gott jag kan.

Reiki är fantastiskt oavsett vilken gren du väljer att gå. Jag har valt Reiki Holy Fire och det är den grenen jag lär ut på mina kurser. Hos mig lär du dig Reikins historia, reikins ödmjuka ideal och reikins metoder. Framför allt lär jag ut respekt för reikins symboler och helande kraft.

Du är varmt välkommen till mig på kurs!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.