… mig, Ellinor Häggström

Jag är utbildad Reiki Master i Usui Holy Fire III. Jag är även Kundalini Reiki Master och certifierad i Angelic Flush Healing.

I maj 2020 blev jag invald i Reikiförbundets styrelse och har fått den spännande rollen som Utvecklingssamordnare. Det uppdraget ser jag fram emot må ni tro!

För mig är klienten i centrum och jag har en holistisk syn på människan. Själ, kropp och ande är delar av oss och om det finns en blockering på någon nivå så speglar det av sig på alla nivåer. När jag arbetar med healing så ser jag över alla energiströmningar och jag fokuserar på dig och de eventuella blockeringar som finns.

När jag träffar nya människor brukar jag få frågan: ”Hur kom du in på det här?”
Svaret är väldigt enkelt. Jag har (precis som många andra) mått dåligt. Jag kom tillbaka tack vare flera olika metoder och nu vill jag hjälpa andra genom att ge dem samma hjälp som jag fick. Healing var en metod, men för mig fungerade mindfulness, meditation, skogspromenader och positivt tänkande. Därför hittar ni den sortens aktiviteter hos mig. Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill boka in dig på någon av mina sessioner eller aktiviteter.