Reikikurser

Reiki är en japansk energimedicin där vi arbetar med det allra högsta bästa. Du kan använda reiki för egen healing och läkning, men du kan också använda den för att hjälpa andra.

När vi placerar händerna på klientens kropp jobbar vi med qi – livsenergin. Klientens kropp svarar med att utsöndra hormonet oxytocin. Effekten av reiki är smärtreducerande, djupt avslappnande, avstressande och är i många fall ångestdämpande. Det kan också påverka blodcirkulationen och sänka högt blodtryck. Under reiki går kroppen ner i djup avslappning vilket gör att kroppen får en paus. I den pausen får kroppens alla celler möjlighet att vila och självläka.

Reiki är godkänd som friskvård av skatteverket och du kan använda din friskvårdspeng för både sessioner och utbildning. Reiki används inom traditionell vård i många länder och här i Sverige arbetar Förenade Reikiförbundet med att sprida kunskapen om metoden.

Jag undervisar i Reiki 1 och Reiki 2 samt har individuella distanskurser i Kundalini Reiki grund och master.