… Sekretess och annat viktigt

När vi ses är du i centrum. Jag fokuserar på dig och lyssnar på dig. Detta innebär ofta väldigt förtroliga samtal där vi når kärnan i dina tankar. Jag tillämpar sekretess, förstås, och inget av det som framkommer i våra samtal förs vidare.

Försäkring
Du kan känna dig helt trygg. När du besöker mig är du fullt försäkrad. Detta gäller naturligtvis både klienter och kursdeltagare. Jag har ett mycket bra avtal och känner mig trygg med mitt försäkringsbolag.

Integritetspolicy
Jag är den enda som handhar och äger information som samlas in vid våra möten, sms, chatt och mail. Din personliga information kommer inte att säljas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte. Om du önskar att jag raderar dina uppgifter efter utförd affär vänligen meddela mig detta.

Nyhetsbrev
Jag skickar ut nyhetsbrev till mina klienter och andra intresserade som har delat med sig av sin mailadress. Du kan när som helst tacka nej till dessa och din adress stryks då ur systemet.

Dokumentation
Jag dokumenterar vad som händer vid våra sessioner. Detta gör jag enbart för att kunna följa upp dig och vad som händer mellan våra träffar. Dessa dokument är avpersonifierade vilket betyder att ditt namn inte kan kopplas till informationen av någon annan än undertecknad. Vill du ha del av din dokumentation så delar jag gärna med mig av den. Varmt välkommen till mig och Lavendala!