top of page

Mikao Usui och upplevelsen på Mount Kurama
Det här är en mytomspunnen händelse som varje dag berättas inom Reikivärlden. Men vad vet vi egentligen om det som hände? I den här artikeln sammanfattar jag informationen som finns att tillgå. Vi måste dock komma ihåg att inget finns bevarat från den här tiden. Alla källor är muntliga och har förmedlats mellan människor innan det skrevs ner.

Kort faktabaserad bakgrundshistorik:

Sensei Usui var buddhist och sökte svaret på frågan Vad är meningen med livet? Mellan 1919-1922 levde han i ett zen-buddhistiskt tempel för att söka och hitta svaret. När åren gått hade han fortfarande inte fått något svar och han skrev in sig på Mao Den Hall på Mount Kurama. Här påbörjade han en fasta.


Kort återberättad legend:

Mikao Usui tillbringade sin tid på berget i sträng askes. Han mediterade och åt ingenting. På den 21:a dagen träffades han av ett ljussken och föll medvetslös till marken. När han vaknade kände han sig bättre än någonsin. Han skyndade nedför berget för att berätta om detta märkliga för sin Master. På vägen ner föll han och slog i tån. När han la handen på den läkte den omgående och han förstod att han hade fått helandets gåva. Nere vid templet uppmanades han av sin Master att sprida sin nya helande kunskap.


Vad hände egentligen på berget?

I källorna står det att han kom till Mount Kurama för att dö. Det här finns det två aspekter på och här nedan tar jag upp de tankarna som presenteras i litteraturen.

  1. Frank Arjava Petter och Tadao Yamaguchi lägger fram samma tanke i sina böcker: Mikao Usui kom till Mount Kurama för att dö den fysiska döden.

  2. Frans Stiene tar en annan bana i sin text: Mikao Usui kom till Mount Kurama för att döda sitt ego - "To die once".

Tes nr 1: Att dö den fysiska döden

Enligt Frank Arjava Petter handlar detta om den faktiska dödsprocessen i kroppen. När kroppen stänger ner finns det en möjlighet att den eteriska kroppen aktiveras och återigen bir en bro mellan den fysiska kroppen och de andliga kropparna. När detta sker återgår kroppen till sin kärna och man upplever Total Upplysning. Friden tar över sinnet och kroppen. I sin bok "This is Reiki" citerar han Mästare vid templet som i sin tur återger Usuis tankar och ord.


Tadao Yamaguchi beskriver inte ovanstående utan skriver "The ultimate purpose of life is to attain An-Jin Rye-Mei = the state of complete stillness. Han skriver vidare att Usui efter sin upplevelse på Mount Kurama tänkte "The Universe is me - I am the Universe".


Både Arjava och Yamaguchi menar att Mikao Usui sökte sig till templet för att nå en fysisk död.


Tes nr 2: To Die Once

I sin bok "The Inner Heart of Reiki" presenterar Frans Stiene en annan aspekt av skeendet. Han menar att det är otroligt att Mikao Usui verkligen ville dö en fysisk död. Den tesen bygger han på två tankar. För det första finns det betydligt enklare sätt att dö på än att fasta ihjäl sig under flera veckors tid. För det andra handlar det om ritualerna och strömningarna inom buddhismens tempel under den här tiden. Munkarna i de strömmarna som Usui tillhörde talade om vikten av att döda sitt ego för att komma till upplysning. Detta finns det ett flertal nedskrivna exempel på i Stienes bok. Mikao Usui's lära handlade om att hitta sitt sanna jag. "To have Satori".


"To abandon the ego is very difficult. It is only within ku, in inifinite nothingness, in the total abandonment of the self, that the highest realization can be found. To understand this is to have Satori".


"Is it possible to really live our lives fully without ever looking hard at death? I do not belive it is. Without staring death in the eye, as the perpetual reverse side of live, we cannot live life fully and completly."


I boken berättar Stiene om Shugendo - en buddhistisk metod för den som verkligen och innerligt söker svar. Det är en 21-dagars praktik där man varken äter eller dricker. Målet är att genomgå The Great Death. Praktiken användes på Usui's tid och används fortfarande idag. I den här 21-dagars perioden fokuserar man på en gudom Myoken Bosatsu. (Denne Bosatsu finns förövrigt i Usui's familjeträd.)


"The whole universe shatters into a hundred pieces

In the great death there is no heaven and earth

Once body and mind have turned over

there is only this to say:

Past mind cannot be grasped

present mind cannot be grasped

future mind cannot be grasped"


Avslutade rader:

Ingen vet vad som egentligen hände och vilket mål Mikao Usui hade med sin vistelse vid Mount Kurama. Jag tror dock att det är viktigt att lyfta fram båda aspekterna ovan. Det har gått 100 år sedan händelsen och vi kan endast komma nära händelsen genom att läsa så källkritiska texter som möjligt. Texter som har djup kontakt med buddhismen och Mikao Usui.


Personligen är jag inne på samma tankebana som Stiene. Jag upplever att att hans resonemang har tyngd. Jag tror också att man ska tänka kritiskt när man läser citat. Vem har sagt det? Vem säger att personen har sagt det? Hur kan vi veta om citaten stämmer?


Hur tänker du?


Källor:

This is Reiki - Frank Arjava Petter

The Inner Heart of Reiki - Frans Stiene

Light on the Origins of Reiki - Tadao Yamaguchi

15 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


Malin Tegbrink
Malin Tegbrink
Jan 18, 2023

Mycket intressanta tankar och syn på död och liv. Tack för en mycket bra sammanfattning!

/Malin

Like
bottom of page