top of page

När började vi använda Reiki?

Man brukar säga att Reikin som vi använder idag grundades av Mikao Usui som levde i Japan mellan 1865-1926. Enligt traditionen/legenden fick han helandets förmåga efter att ha tillbringat tre veckor i askes och meditation på det heliga berget Mount Kurama. Det sägs att han på tjugoförsta dagen träffades av ett ljussken i pannan och föll medvetslös ner. När han vaknade upp igen kände han sig full av energi och vid full vigör. På vägen ner från berget snubblade han och skadade sin ena tå. När han la handen på tån läkte den omgående. Detta skedde år 1922 och efter detta började Usui sprida sin kunskap och hjälpte tusentals människor med sin helande förmåga. Idag finns Reiki över hela världen och används av människor inom alla religioner och kulturer.


Men före Sensei Usui då? Fanns Reiki då?

Det korta svaret är: ja.

Men det finns förstås ett länge svar och det kommer här:

Vid sekelskiftet 1800-1900 fanns det ett stort intresse av spirituella strömningar. Inte bara i Japan utan i hela världen. I Japan dominerade buddhism och shintoism som religion och Mikao Usui själv var buddhist.


I sin bok "This is Reiki" skriver Frank Arjava Petter om några av de spirituella grupperna som fanns före Usuis mytomspunna händelse 1922. Här berättar författaren och forskaren att det fanns grupper som utövade handpåläggning/healing och att dessa ingick i någon av de fem nedanstående kategorierna utefter vilken teknik de använde.

  1. Seki (livsenergi)

  2. Kiai Jutsu (andlig healing)

  3. Reiki (Själens energi. Det var därför Usui la till sitt eget namn och skapade sin egen grupp "Usui Reiki Ryoho")

  4. Reiho (Spirituell teknik)

  5. Reishi (spirituell/atom)

I boken skriver Arjava vidare om några av de olika grupperingarna och här kan man se tydliga likheter med den Reiki som vi känner som Usuis Reiki. Arjava påpekar dessutom att det är troligt att Usui själv kände till och t om deltog i en eller flera av dessa grupper.


Ytterligare läsning och fördjupning:

De två japanska forskarna Hiroshi Doi Sensei och Toshitaka Mochotzuki Sensei (båda reikiutövare och reikiforskare) presenterar i boken "An Evidence Based History of Reiki" intressant fakta om Reikin som fanns före Usui. Här berättar de t ex om Matiji Kawakami som skapade en Reikigrupp 1914 som han benämnde Reiki Ryoho. Kawakami skrev även en bok 1919 med titeln "Reiki Ryoho to Sono Koka" (ung. Reikihealingens effekt).

Ännu mer fakra kring Reikin före Usuis tid finns i ovanstående böcker och jag rekommenderar dem starkt till dem som vill veta mer om Reikins ursprung.


Men Usui och Reikin vi använder idag då?

Det faktum att Reiki fanns före 1922 spelar ingen roll sett ur Reikins fantastiska ljus. Usui Sensei skapade något oerhört. Om han nu hämtade inspiration och metoder ur andra reikigrupper (så som det berättas i källorna ovan) så gjorde han det med bravur. Hans lära sprider sig över hela världen. Nu mer än någonsin tidigare!


Reikin vi lär oss idag baseras på Usuis Reiki och metoderna vi lär oss arbetades fram av Usui och hans efterföljande Reikimastrar. Framför allt av Dr Hayashi men även av Fru Takata.Reikin har förändrats över tid. Men det är ju bara bra! Enligt källorna uppmuntrade Usui sin lärling Hayashi att skapa sin egen Reikigrupp och utveckla Reikin. William LeeRand gör en träffsäker reflektion över just detta när han jämför Reiki med ett bibliotek. Bara för att man får ett lånekort så innebär det ju inte att man har tagit emot all kunskap omgående. Bara för att man lär sig Reiki så innebär det inte att man kan allt omgående. det finns alltid mer att utforska och lära sig. Idag sker mycket forskning på Reiki vilket kan ses som ytterligare utveckling. Tack vare dessa resultat kan vi forma en ännu mer effektiv Reiki.


Källor till ovanstående:

"This is Reiki. Transformation of Body, Mind and Soul. From the Origins to the Practice" av Frank Arjava Petter.

"An Evidence Based History of Reiki. A Selection of Articles from Reiki News Magazine" av International Center of Reiki Training.

11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page