top of page

Vad vet du om Dr. Chujiro Hayashi?

Alla Reikiutövare bör veta vem Dr. Hayashi var. De flesta kan nog placera honom som den japanska läkaren som gick i lära hos Usui och sedan själv undervisade Fru Takata i Reiki. Men vem var han?


Det finns få källor som beskriver Dr. Hayashi, men i en tidningsartikel från 1928 beskrivs hans person varmt med följande ord:

"... a diligent warm hearted naval captain who looks as if he was born to be a Reiki practioner..."


Dr. Hayashi föddes 15 september 1880. Vid 22 års ålder, 1922, tog han Medicinsk läkarexamen vid Japan Naval Academy. Han var gift med Chie Hayashi och de fick två barn tillsammans. Inget av barnen fortsatte i Dr. Hayashis Reiki-fotspår.

Mellan 1902-1906 deltog han i Russo-Japanska kriget och nådde Kaptensgrad. Några år senare, 1918, förflyttades han och fick tjänstgöra som Director of Ominato Port Defense Station i norra delen av Japan. Här mötte han Amiral Taketomi och man tror att det var här Dr. Hayashi mötte Reiki för första gången eftersom Taketomi och andra befälshavare på platsen undervisats av Usui (Mr. Taketomi fick senare en framträdande ställning inom Usui Reiki Ryoho Gakkai). 1925 lämnade Dr. Hayashi armén och ägnade sig istället på heltid åt Reiki. Samma år mottog han Shihan graden av Sensei Usui.


Sensei Usui avled 1926, men innan dess had han Dr. Hayashi att öppna en ny klinik så att arbetet ned Gakkai kunde fortsätta och leva vidare. Dr. Hayashi gjorde så och öppnade en klinik i Tokyo samt flera kliniker i andra städer.

Efter Sensei Usuis död lämnade Dr. Hayashi Usui Reiki Ryoho Gakkai och skapade "Hayasho Reiki Kenkyukai". Här utvecklade han sin egen stil, men grunden fanns i Usuis lära.


1937 reste Dr. Hayashi och hans dotter till Hawaii. De stannade hos Fru Takata och de arbetade tillsammans med Reiki. Innan han reste tillbaka till Japan 1938 gav han Fru Takata Shihan, dvs master graden.

När Dr. Hayashi återvände till sitt hemland utfrågades han av japanska armén. De ville ha information om Hawaii (Relationerna mellan Japan och USA var mycket infekterade vid den här tiden). När Dr. Hayashi vägrade samarbeta så anklagades han för att vara spion. FÖr att behålla sin heder valde Dr. Hayashi att avsluta sitt liv i maj 1940.


Hur utvecklades Reikin med Hayashi?

Innan jag går in på detta är det viktigt att veta att Dr. Hayashi uppmanades av Sensei Usui ATT utveckla Reikin. Han menade att Dr. Hayashi med sina kunskaper om människokroppen skulle kunna utveckla Reikin att bli ännu mer effektiv.


Det finns en hel del skillnader mellan Reikin som utövades av Sensei Usui och Dr. Hayashi:

  1. Sensei Usui lät sina patienter sitta upp på en stol under behandlingen. Dr. Hayashi började använda låga britsar där patienterna fick ligga ner.

  2. Hos Sensei Usui var det endast en Reikiutövare som behandlade en patient. Dr. Hayashi lät 2-3 Reikiutövare arbeta samtidigt med samma patient. 1 satt vid huvudet, 1 satt vid fötterna och 1 gav Reiki till Byosen - dvs det påfrestade området.

  3. Sensei Usui utgick från patientens ryggrad och sina händers placeringar. Dr. Hayashi utgick från patientens anatomi och organ och placerade sina händer utifrån detta.

  4. Sensei Usui lät sina elever växa in i sin Reikiutbildning och de fick högre grad när de var mogna att ta emot det. Det fanns inget system att arbeta efter. Dr. Hayashi arbetade fram ett system för hur initieringen skulle gå till samt vilken information som skulle delges vid de olika stegen. Symbolerna var dock inte givna vid de olika graderna. Det handlade mer om elevens mognad än om utbildningslängd.

Trots att det finns så många skillnader så var kärnan i Reikin och dess utövande densamma. För Sensei Usui var Reiki-idealen en grundpelare liksom 125 dikter som skrivits av Kejsare Meiji. Enligt Tadao Yamaguchi var dessa delar mycket viktiga för Dr. Hayashi också. När han initierade elever så fick de recitera Reiki-idealen. de fick dessutom 100 st av de tidigare nämnda dikterna.


Hur arbetade man på Dr. Hayashis klinik?

Målet med Reiki var att behandla fysiska åkommor och sjukdomar, vilket skiljer sig enormt från hur vi använder Reiki idag. Vi får alltså föreställa oss att patienterna som behandlades led av diverse sjukdomstillstånd.

På kliniken fanns 8 smala britsar. Vid varje brits arbetade 2-3 Reikiutövare. Själva britsen var inte högre än 30-40 cm och utövarna satt på golvet intill.

En utövare började behandlingen genom att ge Reiki till patientens huvud. En annan utövare behandlade det skadade/påfrestade området. Om det fanns en tredje utövare så gav denna Reiki till patientens fötter. Man ansåg att fotsulorna var i stort sett lika viktiga att ge Reiki till som huvudet.

Utövarna lokaliserade Byosen och gav Reiki till patienten så länge att Byosen lättade i området. Man använde flera tekniker. Mr Yamaguchi skriver: "Treatment is carried out by gazing at affected areasm blowing onto them, rubbing and laying hands on them."

Efter aslutad behandling gav man alltid patienten Kekko massage. (Instruktioner om hur detta går till finns finns i "Dr Hayashi Reiki Manual")


Avslutande ord

Dr. Hayashi har betytt mycket för Reiki-världen och i mina ögon precis lika mycket som Sensei Usui. Eftersom så lite material finns kring hans person så upplever jag att han ofta skyndas förbi. Den här lilla texten har inspirerats av "The story of Dr. Chujiro Hayashi" av Marianne Streich och som finns publicerad på www.reiki.org.


Källor:

This is Reiki - Frank Arjava Petter

Light on the origins of Reiki - Tadao Yamaguchi

An Evidence Based History of Reiki - International Center of Reiki Training

29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page