top of page

Visste du det här om Mikao Usui?

Det finns ytterst få källor som berättar om Sensei Usui och hans person. Det mesta är återberättat eller slutsatser utifrån berättelser, händelser och Reikitraditionens historia. Men det finns ett fåtal och i den här lilla artikeln utgår jag från boken ”The Japanese Art of Reiki” av Bronwen och Frans Stiene och intervjuerna som har gjorts med Suzuki san.

Vem var Suzuki san? Suzuki san hade nära koppling till Mikao Usui. Hon var kusin med Usui’s fru Suzuki Sadako och gick i lära hos Usui. Lärotiden påbörjades 1915 och pågick löpande ända fram till Usui’s död 1926. Detta gör henne till en trovärdig och insiktsfull källa. När boken ”The Japanese Art of Reiki” skrevs fanns Suzuki san fortfarande i livet och det är hennes ord som återges. Läs mer om Suzuki san här: Usui’s Students | International House of Reiki (ihreiki.com)

1865 – inte bara Mikao Usui’s födelseår. Det var även födelseåret för det nya Japan. Fram till 1865 var Japan isolerat och under den isolerade tiden var främlingar och den kristna tron förbjudna. Feodalismen var den rådande och de religiösa strömningarna var shintoism, buddhism och taoism.

1865 öppnades gränserna och stora förändringar skedde inom alla områden. Industrialisering kom, urbanisering förändrade samhällsbilden och infrastrukturen utvecklades. Trossystem och kulturella system förändrades också. Det var inte längre en självklarhet att barnen följde sina föräldrars fotspår. En mängd nya strömningar nådde Japan – nya religioner, spirituella och andliga grupper fick fäste. Många japaner kände sig fria i allt som nu kom till dem.

Mikao Usui kom från en samurajsläkt och tränade kampsport. Mitt i all förändring växte Usui upp. Han var del av skiftet som skedde omkring honom och det nya flödet påverkade honom med all säkerhet. Usui kom från en familj av samurajer och tillhörde genom släktledet Hatamoto samuraj som var en priviligierad grupp som tjänstgjort som personliga livvakter åt shôgun. Som samuraj lärde man sig redan som barn att utöva kampsport. Usui fick tidigt lära sig aiki jutsu. Aiki jutsu bestod av två huvudsakliga delar – fysisk träning samt att nå harmoni med ki. På frågan om hur den bakgrunden påverkade Usui’s framtida lära svarar Suzuki san: ”It would be true to say that his training showed him glimpses of other ways and perhaps opened doors for him to study further.” (s. 11, Stiene)

Som ni ser på bilden nedan så fanns det fyra strömningar som påverkade Mikao Usui under hans tidigaste år. Här har jag bara berört en pytteliten del av det stora pusslet. Han formades av sin tradition och av sin samtid och när man ser på Reikin utifrån det här perspektivet så blir det fascinerande att se hur han lyckats forma en kärna och göra den tillgänglig för alla. Han skapade något stort med sin Reiki.

Vill du veta ännu mer så rekommenderar jag varmt ”The Japanese Art of Reiki”. Det är en av de absolut bästa böckerna om Reiki du kan läsa. Vill du läsa lite mer om Frans Stiene så kan du kika här: Frans Stiene | International House of Reiki (ihreiki.com)Vill du veta ännu mer så rekommenderar jag varmt ”The Japanese Art of Reiki”. Det är en av de absolut bästa böckerna om Reiki du kan läsa. Vill du läsa lite mer om Frans Stiene så kan du kika här: Frans Stiene | International House of Reiki (ihreiki.com)

76 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page