När började vi använda reiki?

Man brukar säga att reikin som vi använder idag grundades av Mikao Usui som levde i Japan mellan 1865-1926. Enligt traditionen/legenden fick han helandets förmåga efter att ha tillbringat tre veckor i askes och meditation på Mount Kurama. Det sägs att han på tjugoförsta dagen träffades av ett ljussken i pannan och föll medvetslös ner. När han vaknade upp igen kände han sig full av energi och vid full vigör. På vägen ner från berget snubblade han och skadade sin

Energier och helande. Del 6

Idag handlar det om reiki och forskning! Många undrar över detta och eftersom jag inte går in jättedjupt på ämnet (det är STORT!) så kan ni se det här inlägget som en liten aptitretare. Det finns väldigt mycket forskning på reikin och dess effekter. Än så länge finns bara några enstaka svenska (som dessutom har ganska många år på nacken). Här i Sverige är reiki godkänt av Skatteverket som friskvård, men det är än så länge inte en del av

Energier och helande. Del 5

Den här gången tänkte jag informera lite om vad lagen säger, för det är inte helt självklart! Fram till 1998 fanns den s k Kvacksalverilagen. Den ersattes sedan med Alternativvårdslagen som var aktuell fram till 2010. Sedan 2010 omfattas jag och andra reikiutövare av Patientsäkerhetslagen. Kapitel 5 är aktuell för oss och lyder: 5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder 1 §   Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt

Energier och helande. Del 4

Kan alla ta emot reiki? Vad är utrensingar? Ja, det här är en fråga som diskuteras ständigt. Framför allt bland dem som utövar reiki eller andra former av healing. Och kanske är det helt enkelt inte så att det finns ett tydligt svar på frågan. Här nedan skriver jag utifrån min erfarenhet och hur jag arbetar. Ordet ”reiki” betyder universell livsenergi. Det är en kraft som finns i allt. Människor, djur, växter och ting. Allt består av energi. Den här

Energier och helande. Del 3

Människor som inte känner till reiki ställer inledningsvis alltid samma fråga: ”Vad är reiki?”När jag har besvarat den så gott jag kan (det är en stor och komplex fråga) så brukar följande fråga ställas från dem som är skeptiker: ”Så då kan du fixa mitt knä? Det vore bra för det har inte läkarna kunnat.” Det här är intressant. Jag undrar alltid varför det ställs helt andra krav på mig och andra healers än på läkarna? Jag undrar också varför