top of page
hålla händer

KarunaReiki Master

Välkommen på kurs i KarunaReiki!
Själva ordet "Karuna" är sanskrit och betyder "medkännande handling".

KarunaReiki är en fortsättning på Reikisystemet och du ska ha varit ReikiMaster i minst 6 månader innan du anmäler dig till kursen. Det beror på att energifrekvensen är stark och mycket kraftfull. Deltagarna tar emot och initieras i åtta energistrålar som var och en symboliseras av en symbol. Varje energistråle har en särskild uppgift och startar på olika sätt inre processer som i sin tur startar ett kraftfullt helande.
När du går kursen startar detta inre arbete hos dig, vilket gör att det är en starkt utrensande effekt. Fysiska såväl som emotionella processer aktiveras och ofta påverkas det sociala livet, vilket kan vara bra att känna till om du funderar på att gå kursen. Utrensningarna kan hålla i under flera veckor.

Efter kursen har du allt du behöver för att kunna utbilda andra på samtliga nivåer inom Holy Fire systemet. Hos mig lär du dig senaste uppgraderingen vilket i klartext innebär att du får Holy Fire III och uppgraderingarna Online och Världsfred.

 

De åtta energistrålarna/symbolerna:

 

1. Söker upp och lyfter blockeringar på cellnivå och kan även arbeta på tidigare liv-nivå.

2. Djupa trauman lyfts bort. Brukar ske utan att klienten återigen upplever smärtan. Det renar även vårt ohelade ego och skuggjag.

3. Rensar ur ovanstående och ersätter med kärlek och ljus. Stärker medkänsla, relationer (både med sig själv och andra) samt arbetar med karmiska band. 

4. Starkt grundande. Ger klienten en stadig grund och kan användas för att manifestera mål.

5. Ger dig en starkare kontakt med ditt högre jag. Ökar kreativitet och förbättrar kommunikation.

6. Jordande kraft som ger dig kraft att äga platsen du står på. Den stärker kontakten med naturen och hjälper dig att känna dig fri och oberoende av andra.

7. Frigör rädslor. Skapar lugn, frid och tillit. Den ökar vår mediala förmåga samt hjälper oss att hantera ångest.

8. Övergripande helande. Grundar dig och hjälper dig att se till ditt eget bästa. Hjälper dig att se vilka prioriteringar som behövs samt hjälper dig att se vägen framåt.

 

Kursen hålls på tre dagar (i streck) och alltid fredag-söndag.
Datum: 23-25 februari 2024

Tider:

fredag kl 10:00-18:00

lördag kl 10:00-18:00

söndag kl 10:00-17:00
Pris: 5 900 kr (inkl moms)
I priset ingår kurslitteratur, diplom, fika samt vegetarisk sallad och bröd till lunch. Vill du komplettera med medhavd lunch så går det bra. Mikro finns i lokalen. 
 

bottom of page