top of page
hålla händer

VAd är REiki?

Vad är Reiki?

 

Reiki är en metod som:

  • Är stressreducerande

  • Är djupt avslappnande

  • Ökar blodcirkulationen

  • Är smärtreducerande

  • Ökar kroppens möjlighet till självläkning
     

Reiki är japanska och brukar översättas som ”Universell livsenergi”. Reiki har en lång tradition inom österländsk medicin, men de senaste årtiondena har det fått stor genomslagskraft även i västvärlden. Idag används Reiki på många sjukhus över hela världen och är ett komplement till den traditionella vården. Där används Reiki i omvårdande syfte och det finns många intressanta forskningsresultat som visar att livskvalitén höjs för patienten.

Vad händer när man får Reiki?
Många vill veta precis vad Reiki kan göra och vad man kan förvänta sig för effekter. Sådant är förstås alltid svårt att besvara eftersom det är olika för alla. Rent kliniskt har det visat sig att Reiki påverkar kroppens parasympatiska nervsystem, dvs det system som reglerar våra stresspåslag. Nivåerna av oxytocin och kortisol samt hjärtats puls och blodtryck är några exempel på Reikins effekter som är mätbara.

Alla upplever en Reikisession olika, men djup avslappning är mycket vanligt. Många upplever ett större lugn och ett ökat fokus. Man kan likna det lite vid en mycket djup meditationsupplevelse där kroppen går ner i dvala. Det är vanligt att man känner av energiflödet i sin kropp under sessionen. T ex värmevågor, susande känslor, pirrningar eller andra former av kroppssensationer. En del människor ser färger eller andra bilder som betyder mycket för dem.

Hur går det till?
När du kommer till mig för Reiki så får du ligga fullt påklädd på en brits. Jag stoppar om dig så att du ligger bekvämt och ser till att du har alla förutsättningar för att kunna slappna av helt och fullt. Under Reikin lägger jag mina händer på din kropp (jag rör inga känsliga ställen). När vi är färdiga väcker jag dig lite mjukt och du får själv komma tillbaka till stunden i din egen takt. Efteråt bjuder jag på vatten och vi samtalar om upplevelsen.
Under Reikin känner jag av energiflödet i din kropp och balanserar upp den. Om jag hittar blockeringar (områden med lägre energi-tillströmning) så öppnar jag upp dessa och löser upp stagnationerna.

Kan alla lära sig Reiki?
JA!
Reiki är en naturlig sak. Du kan förresten redan metoden. Om du har ont i huvudet, ont i magen eller tex värk i en arm lägger du säkert en hand på området. Varför gör du det? Jo, troligen för att det känns lite bättre. Om du lär dig Reiki så lär du dig att känna av energiflödet och kan på så sätt hjälpa kroppen att vila och få avlastning.

Varmt välkommen till mig!
/Ellinor

bottom of page