top of page
Ljus på himlen

REiki 1, distanskurs

Lär dig Reiki 1 på distans!

 

För dig som av olika anledningar vill genomföra Reiki 1 som distanskurs så är det här ett bra alternativ!

Så här går det till:
Kontakta mig så skickar jag över en introduktion samt en faktura. När fakturan är betald så skickar jag över kurslitteratur med post och vi kommer överens om dagar då kursen genomförs. 

Jag är flexibel och vi kan skapa kursen på dina villkor. Antingen tar vi två heldagar eller så tar vi fler, men kortare, videoträffar. Vid det senare alternativet krävs lite mer eget arbete med övningar mellan gångerna.


Kursen genomförs via Teams och består av:

  • Vad är Reiki? Energi och dess påverkan

  • Reikins historia

  • Etik och patientsäkerhetslagen

  • Användningsområden

  • Gasshomeditation, reiji-ho och kenyoku

  • Reiki 1 placering (initiering)

  • Upplevelser (meditationer)

  • Byosenscanning

  • Att ge sig själv och andra Reiki

  • Diplom efter avslutad kurs

Det är viktigt att du får vara i fred under kurstillfällena. Du ska ha möjlighet att fokusera på det som sägs samt kunna ta del av övningarna. Mellan gång 1 och 2 är det bra om du har en person att öva Reikins positioner på.
 

PRIS: Reiki 1, distanskurs = 2 200 kr
Kursmaterial och handledd utbildning ingår. Efter avslutad kurs finns jag här som bollplank och stöttning. Jag erbjuder även Reikiträffar efteråt. Både fysiska och digitala.

Har du frågor eller vill anmäla dig? Välkommen att höra av dig! Du når mig på: ellinor@lavendala.se

bottom of page