top of page

Reiki och cancer

Reiki är avstressande och djupt avslappnande. Hur kan det hjälpa en person med cancer? Det här är en brännande fråga som många engagerar sig i, vilket inte är så konstigt eftersom cancer handlar om liv eller död. I den här texten ska jag försöka reda ut hur Reiki kan vara till hjälp i den här svåra situationen.


När en person drabbas av cancer berörs hela familjen och närmaste kretsen av vänner. Den tuffa behandlingen kräver både tid och energi av både patient och anhöriga. Det är vanligt att patienten känner rädsla och ångest och att man känner sig utmattad under behandlingen. Hur kommer behandlingen gå? Hur kommer jag att må? Kommer jag att överleva? Som anhörig ställer man ofta liknande frågor.


Vad händer när man får Reiki?

Reiki är en energiteknik och en beröringsmetod som löser upp stress, dämpar oro och förbättrar måendet hos mottagaren. Reikiterapeuten lägger sina händer på, eller strax ovanför, klientens kropp och känner på så sätt av hur energin flödar. Hos en klient som känner svår stress så tenderar energin att vara koncentrerad i den övre delen av kroppen – huvud, nacke och bröstkorg (se fig. 1). Däremot finns sällan energi i den nedre delen av kroppen – höft, ben och fötter. Detta gör att klienten känner en obalans. Det blir ytliga andetag och spända axlar. Dessutom snurrar huvudet av tankar.

När man får Reiki fördelas energin i hela kroppen (se fig. 2). Andetagen blir djupare, axlarna sjunker och det blir lättare att sortera sina tankar.
Reiki som komplement

Eftersom Reiki är en mjuk behandlingsmetod som inte påverkar den pågående cancerbehandlingen så är det ett utmärkt komplement. Det finns inga risker med att ge en cancerdrabbad person den här mjuka och avslappnande formen av stresshantering.


Målet med Reiki i dessa situationer är alltså INTE att bota cancer!

Nej, istället är målet att ge personen avslappning, stressreducering och energi så att denne orkar med den tuffa behandlingen.

Det finns en hel del forskning som visar hur Reiki positivt påverkar måendet hos en cancerpatient. Lite längre ner länkar jag till några av dessa. Fler hittar du under fliken ”Reiki och forskning”.


Det finns alltså inga studier som visar att Reiki kan behandla cancer. Däremot finns det studier som visar att Reiki kan förbättra måendet hos en cancerpatient.


Generellt visar studierna att Reiki till cancerpatienter kan ge: - lägre oro - avslappning - bättre aptit - bättre sömn - smärtlindring - tillit och lugn Hur mycket av de olika exemplen ovan varierar. Det beror bl a på studiens upplägg, vilken patientgrupp samt samt vilken typ av cancer.


I många länder används Reiki på sjukhus och i samband med cancerbehandling. Man erbjuder Reiki före, under och efter kemoterapi. Syftet är alltid att förbättra livskvalitén hos patienten och används därmed som en del av omvårdnaden.
Reiki till anhöriga

Det finns studier där man har fokuserat på måendet hos cancerpatientens närstående och resultaten visar att Reiki hjälper dem att känna mindre oro. Vardagen fungerar lite bättre om man tar emot Reiki, skulle man kunna säga.


Vilka lagar finns i Sverige som vi ska rätta oss efter?

Patientsäkerhetslagen säger att personer som utövar alternativ vård inte får behandla cancer. Det gör vi inte heller. Vi erbjuder avslappning och energi. Behandling av cancerpatienter sker av behörig sjukhuspersonal. Läs patientsäkerhetslagen i sin helhet här: Patientsäkerhetslagen, kap 5


Några studier som fokuserar på Reikins effekter hos cancerpatienter:

166 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page